İletişim Adresleri 

DOCOMOMO TÜRKİYE Ulusal Çalışma Grubu 
Poster Sunuşları ve Bildiri Özetleri XIII. Düzenleme Kurulu 
Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 

Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR  

e-posta: docomomo2017@balikesir.edu.tr ve docomomo2017@gmail.com
Web sayfası: http://docomomo2017.balikesir.edu.tr