DOCOMOMO_TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARI  
TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XIII 

28-29 Nisan 2017 / Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Balıkesir 

 

TEMA 
DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu’nun “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu etkinlikler dizisinin onüçüncüsü, 28-29 Nisan 2017 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde Balıkesir’de gerçekleştirilecektir. 

Toplantıya katkıda bulunmak isteyenlerin; 1920′ler ile 1970′ler arasında üretilmiş olan modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı/yerleşim tanıtım formlarını en geç 31 Mart 5 Nisan 2017 tarihinde iletmeleri beklenmektedir. Yapı tanıtım formuna web sitesinden ulaşılabilmektedir. Başvurunun kabul edilmesinin ardından önerilen örnekleri görsel ve yazılı belgelerle tanıtan ve yorumlayan poster sunuşları ile özet kitabında yer alacak özet metinler hazırlanacaktır. 

Sunulacak yapıyı / yapı grubunu / yerleşimi tanıtan posterler etkinlik boyunca sergilenecek, ayrıca katılımcılar hazırladıkları yapıyı tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapacaklardır. 
Etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır. 

Katılım Koşulları 
- Başvurular en geç  31 Mart 5 Nisan 2017 gece yarısına kadar yapılmalıdır. 
- Başvuru dokümanları etkinlik e-posta adresine iletilecektir. 
- Başvuru; sunulacak çalışma ile ilgili ulaşılabilen bilgiler ilgili web sitesinden ulaşılabilen ‘Yapı/Yerleşim Tanıtım Formu’ nun doldurulması ile tamamlanacaktır. Forma bir adet görsel malzeme (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış  tiff  dosyası) eklenmelidir. 
- Katılımcılar en fazla iki poster ile başvurabilecektir. 
- Konu önerilerinin seçiminde geçmiş dönemlerde sunulmuş yapı ve yerleşimlerin dikkate alınması ve aynı konuların tekrar ele alınmaması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda sunulmuş çalışmalara ilişkin listeye web sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca bugüne kadar DOCOMOMO poster sunuşlarında yer almamış olmakla birlikte, çeşitli kaynaklarda yayınlanmış, tanınan yapı ve yapı gruplarına ilişkin olarak önerilecek sunuşların, konuya literatürde yer alan bilgiler dışında katkı sağlaması beklenmektedir. 
- Katılımcıların başvurularının kabul edildiği 10 Nisan 2017 tarihine kadar kendilerine iletilecektir. 
- Katılımcıların kabul edilen her konu için basılacak kitapçıkta yer alacak özetlerinin son halini 17 Nisan 2017 tarihine kadar docomomo2017@balikesir.edu.tr ve docomomo2017@gmail.com adreslerine e-posta ile iletmeleri gerekmektedir. 
- Katılımcıların kabul edilen her konu için etkinlik boyunca sergilenecek bir poster hazırlamaları ve posteri 
24 Nisan 2017 mesai bitimine kadar “DOCOMOMO TÜRKİYE Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları ve Bildiri Özetleri XIII “Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü  Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR” adresine posta ile iletmeleri gerekmektedir. 
- Katılımcıların etkinlikte, önerdikleri yapı / yerleşimden birini tanıtan 5 dakikalık bir sözlü sunuş yapmaları beklenmektedir. 
- Sözlü sunuş yapan katılımcılara katılım sertifikası verilecek ve çalışmaları etkinlik programı ile özet kitapçığında yer alacaktır.